Què és RdAR?

RdAR o Repositori d'Art Rupestre és un projecte de divulgació d'art rupestre a través d'Internet. RdAR es nodreix de la documentació gràfica generada en diversos projectes de recerca científica realitzats des de l'any 2014, que s'emmarquen en el que es coneix com el projecte 4D Arte Rupestre.

Quin és l'objectiu de RdAR?

L'objectiu principal de RdAR és la divulgació d'alguns dels productes generats en aquests projectes de recerca. Amb això tractem que aquests béns patrimonials, que formen part de l'Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica, inscrit en la Llista de Patrimoni Mundial en 1998, adquireixin la visibilitat que mereixen i que, d'aquesta manera, puguin servir d'estímul al desenvolupament endogen d'aquestes comarques.

Qui són els autors de RdAR?

RdAR és un projecte desenvolupat per José Pereira i dirigit per Juan F. Ruiz.

Tot el material gràfic publicat en RdAR ha estat realitzat per Elia Quesada, José Pereira i Juan F. Ruiz.