Logo del proyecto
logo-amics.png www.tirig.es www.gva.es www.mecd.gob.es vull.4darterupestre.com www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/mc/patrimoniomundial/bienes-declarados/por-ano-de-inscripcion/arterupestre.html

El projecte 4D VULL s'ha desenvolupat entre 2015 i 2016 en diverses localitats del Parc Cultural Valltorta-Gassulla i comarques limítrofes fins a la serra de la Pietat (Ulldecona). Tots ells estan inclosos en la Llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO des de 1998. El projecte ha estat impulsat des de l'Excm. Ajuntament de Tírig, amb la col·laboració d'Amics Valltorta, i dels ajuntaments de Coves de Vinromá, Ares del Maestrat, Albocàsser, Benassal i Ulldecona.
Els seus objectius són diagnosticar l'estat de conservació, monitorizar les alteracions identificades i proposar mesures de conservació preventiva. Els resultats obtinguts es basen en tecnologies i metodologies d'avantguarda, com a fotogrametria d'objecte proper, comparacions volumètriques, fotografia gigapíxel, fotografia multiespectral, tractament d'imatge mitjançant descorrelación d'espais de color, anàlisi geològica, termografia, etc.
També és un objectiu del projecte la divulgació de l'art rupestre llevantí (i esquemàtic) d'aquestes comarques. En aquesta web es pot accedir a alguns dels productes digitals elaborats, optimitzats respecte a la seva grandària original per a facilitar la seva visualització a través de qualsevol navegador.

Cova dels Cavalls

Cova dels Cavalls

Ès el abric més conegut del barranc de la Valltorta (Tírig, Castelló). La seva escena de caça de cérvols s'ha convertit en la icona de l'art llevantí, i de la vida quotidiana de la Prehistòria.

Coves del Civil o de Ribasals

Coves del Civil o de Ribasals

Coves del Civil (Tírig, Castelló), és conegut per una possible escena de batalla entre arquers de gran grandària. Aquestes figures són molt estilitzades i constitueixen una de les millors mostres d'art llevantí.

Mas d'en Josep

Mas d'en Josep

Aquest abric (Tírig, Castelló) d'uns 40 m de longitud manté unes 25 pintures. Diferències estilístiques i de color indiquen que aquestes figures van ser realitzades en més d'una etapa pictòrica.

Cova Centelles

Cova Centelles

Cova Centelles (Albocàsser, Castelló) conserva alguna de les figures més transcendentals per entendre les fases més antigues de l'art llevantí, amb escenes amb un gran nombre d'arquers i dones.

Cingle dels Tolls del Puntal

Cingle dels Tolls del Puntal

En aquest abric es conserven pintures llevantines molt danyades per la intempèrie. Destaca un cap de cérvol amb grans banyes i dues figures humanes allargades d'estil llevantí.

Cova Alta del Lledoner

Cova Alta del Lledoner

Dos panells amb pintures poc visibles es preserven en aquesta cavitat penjada directament sobre el barranc de la Valltorta (Les Coves de Vinromà, Castelló). Destaca una escena de caça de cabres.

Cingle de la Gassulla IV

Cingle de la Gassulla IV

Aquest allargat abric (Ares del Maestrat, Castelló) presenta interessants figures d'estil llevantí, com dos grans toros, insectes, escaladors, i diversos arquers.

Cingle de la Gassulla IX y X

Cingle de la Gassulla IX y X

Aquests dos petits abrics (Ares del Maestrat, Castelló) contenen figures llevantines notables, com una desfilada de arqueros que es dirigeixen a una batalla, i un genet probablement de l'Edat del Ferro.

Les Dogues

Les Dogues

Aquest petit abric (Ares del Maestrat, Castelló) és conegut per conservar una escena d'enfrontament entre dos grups de arqueros de dimensions minúscules.

Racó de Nando II

Racó de Nando II

L'abric II del Racó de Nando conserva figures llevantines de petita grandària. Moltes són arquers en actitud dinàmica o formant part en escenes de caça.

Racó de Nando IV

Racó de Nando IV

L'abric IV del Racó de Nando (Benassal, Castelló), conserva dos interessants cérvols molt afectats per deterioracions naturals, i altres restes de pigment.

Racó de Nando VII

Racó de Nando VII

L'últim dels abrics del Racó de Nando (Benassal, Castelló) té les pintures millor conservades d'aquest conjunt, que s'enclava en un paratge de singular bellesa.

Abric I d'Ermites

Abric I d'Ermites

L'abric I d'Ermites és l'estació més coneguda del conjunt d'*Ermites (Ulldecona), la que conté un major nombre de figures, i les que estan en millor estat de conservació.

Abric V d'Ermites

Abric V d'Ermites

Aquest abric va ser el primer lloc amb pintures descobert a Ulldecona (Tarragona). Destaca pels seus pictografies en el sostre de la cavitat, i alguns exemples de figures blanques.

Social