Com usar aquest lloc web?

RdAR està desenvolupat per maximitzar la compatibilitat amb múltiples dispositius web així com per ser usat d'una forma el més intuïtiva possible.

Encara així, a continuació anem a detallar alguns procediments d'ús de les interfícies gràfiques usades en la publicació i visualització dels recursos gràfics continguts en RdAR.

Compatibilitat amb dispositius mòbils

Avui dia, gran part dels accessos que es realitzen a un lloc web provenen d'algun tipus de dispositiu mòbil, ja siguin tablets o smartphones. Per això, RdAR s'ha dissenyat de forma sensible a aquesta realitat, de manera que ofereix un disseny compatible amb tots aquests dispositius.

No obstant això per l'especificitat d'alguns visors, tant en la visualització de les imatges en alta resolució com en els models 3D en dispositius mòbils amb pantalles de grandària reduïda, podem experimentar certes dificultats de navegació.

D'igual forma, en dispositius mòbils que no siguin capaços de desenvolupar una certa potència gràfica la representació d'imatges en alta resolució o models 3D podria no funcionar.

Finalment, tant les imatges d'alta resolució com els models 3D presenten una alta demanda en el consum de dades, per això es recomana usar-los amb moderació o connectar-se a una wifi que permeti una alta velocitat de descàrrega.

Visor d'imatges d'alta resolució

El visor d'imatges en alta resolució serà mostrat en una finestra emergent després d'activar el botó “veure” o “comparar” del recurs corresponent.

En la part superior d'aquesta finestra es mostren una sèrie de botons amb la finalitat de facilitar certes tasques en cas que la navegació per pantalla tàctil falli.

Les opcions disponibles són:

  1. Amagar/Mostrar Navegació: Permet amagar o mostrar la finestra de navegació que ens indica la nostra ubicació i l'àrea visualitzada sobre la vista general de la imatge. Aquesta finestra també es pot commutar prement la tecla H.
  2. Zoom In: Permet endinsar-nos en l'escena. També es pot activar amb la roda del ratolí o en pantalles tàctils es poden usar els dos dits per fer zoom sobre la imatge.
  3. Zoom Out: El mateix que l'opció anterior però per allunyar-nos de la imatge.
  4. Pantalla Completa: Permet posar el navegador a pantalla completa per a una millor experiència en la navegació.
  5. Centrar escena: Si ens hem perdut dins de l'escena, podem activar aquest comando per situar-nos immediatament al centre de la mateixa.

Dins de la visualització en alta resolució disposem de l'opció “compara” utilitzada per comparar dues imatges entre si, habitualment una imatge en color veritable i una en fals color. La finestra “compara” sincronitza automàticament les dues vistes, conservant totes les opcions del visor.

Visor de 3D

El visor 3D aportat per Sketchfab suporta les següents funcions:

  1. El botó dret del ratolí o botó esquerre + Majúscules, o arrossegar amb dos dits, ens permet desplaçar el model.
  2. El botó esquerre, o arrossegant amb un dit, ens permet rotarlo.
  3. La roda del ratolí ens permet acostar-ho o allunyar-ho. Amb doble clic en el ratolí o en la pantalla tàctil es produeix el mateix efecte.
  4. Amb Alt+botó esquerre, o arrossegant amb tres dits, ens permet rotar o canviar la il·luminació del model.